شیرینی اسپرینگ بوکه

270.000 ریال

شیرینی اسپرینگ بوکه از دو لایه اسفنج کریسپی-موس لیمو-تکه های توت فرنگی و انبه درست شده

شیرینی اسپرینگ بوکه

270.000 ریال