شیرینی دارک چاکلت رزبری

250.000 ریال

شیرینی دارک چاکلت رزبری از لایه های اسفنج شکلاتی-کرم باتر شکلاتی همراه با پوره رزبری-گلیز شکلاتی درست شده

شیرینی دارک چاکلت رزبری

250.000 ریال