شیرینی دارک چاکلت و آلبالو

260.000 ریال

شیرینی دارک چاکلت و آلبالو از موس شکلات دارک 54%-مغز آلبالو درست شده

شیرینی دارک چاکلت و آلبالو

260.000 ریال