شیرینی کنله

160.000 ریال

شیرینی کنله از روی ترد وکاراملی-داخل نرم و کاستاردی با دانه های وانیل طبیعی درست شده

شیرینی کنله

160.000 ریال