ماکارون دارک چاکلت تنکابینز

140.000 ریال

ماکارون دارک چاکلت تنکابینز از دو عدد شل بادامی که میانه آن ها با گاناش شکلات دارک که با طعم دانه تنکا پر شده  درست شده

ماکارون دارک چاکلت تنکابینز

140.000 ریال