چیزکیک توت فرنگی

350.000 ریال

چیزکیک توت فرنگی از دو لایه اسفنج کریسپی-موس لیمو-تکه های توت فرنگی و انبه  درست شده

چیزکیک توت فرنگی

350.000 ریال