کیک دارک و رزبری

1.850.000 ریال

کیک دارک و رزبری از لایه های اسفنج شکلاتی-کرم باتر شکلاتی همراه با پوره رزبری-گلیز شکلاتی درست شده

کیک دارک و رزبری

1.850.000 ریال