کیک وانیل و کارامل

1.700.000 ریال

کیک وانیل و کارامل از لایه های اسفنج وانیل-کرم باتر کاراملی-گلیز کارامل درست شده

کیک وانیل و کارامل

1.700.000 ریال